Toezicht op toezicht. Independent compliance toetsing ter preventie

Het Openbaar Ministerie deed de afgelopen jaren van zich spreken door het treffen van een record hoge schikkingen met verdachte ondernemingen. Steeds vaker legt het OM in het kader van een schikking voorwaarden op ten aanzien van de vormgeving van het interne compliance programma van de onderneming in kwestie. Welke criteria hanteert het OM? In hoeverre wordt hierbij aansluiting gezocht bij geldende internationale standaarden? Door welke personen of instanties wordt toezicht gehouden ter beoordeling van de kwaliteit van het compliance programma en de geboekte voortgang? Wordt er door het OM een consistente lijn gevolgd bij de afdoening van dergelijke zaken van financiële criminaliteit en wordt hierover voldoende transparantie betracht? Beantwoording van deze vragen is van groot belang. Het opleggen van de verplichting tot inrichting van een solide compliance programma geënt op een gezonde compliance cultuur met toetsing daarbij door een onafhankelijke compliance monitor kan dan soelaas bieden. Dit zou dan wel gepaard moeten gaan met vastlegging door het Openbaar Ministerie in beleid hoe het proces van compliance monitoring dan wordt ingericht en het betrachten van meer transparantie hierover dan tot dusverre gebruikelijk is. Daarmee wordt een impuls gegeven aan preventie en is de kans kleiner dat hetzelfde bedrijf na betaling van een boete toch weer vervalt in het maken van oude fouten. Michael van Woerden schreef hierover een blog voor Risk & Compliance Platform Europe.