Naleving schikkingsafspraken? Hoog tijd voor onafhankelijk toezicht

Er loopt een debat over de inzet en reikwijdte van het beroepsgeheim van advocaten van ondernemingen die te maken hebben met opsporing en vervolging van corruptie en van fraude. Het betrachten van openheid door ondernemingen over wat er fout is gegaan is evenwel ook van belang. Deze openheid draagt bij aan het voorkomen van nieuwe corruptie- en fraudegevallen. Hierbij past ook dat in geval van een met het openbaar ministerie gemaakte schikkingsafspraak over verbetering van het compliance programma er onafhankelijk getoetst wordt wat hiervan in de praktijk terecht komt zonder dat ‘legal privilege’ kan worden tegengeworpen. Minister Grapperhaus werkt aan een wettelijke regeling voor toezicht op naleving van schikkingsafspraken. Wanneer de hoogste leiding van de onderneming in het kader van een schikking belooft om serieus werk te maken van verbetering van het compliance programma, dan past daarbij dat onafhankelijk wordt getoetst of het compliance programma aan de gestelde eisen voldoet. Michael van Woerden schreef hierover een gastcolumn voor Risk & Compliance Platform Europe.