In memoriam: Joost Italianer

Op 9 september 2023 overleed Joost Italianer, lid van de Raad van Advies in de beginjaren van DeComplianceMonitor. Scherpzinnig, betrokken en aimabel. Altijd en onvoorwaardelijk. Wij zijn er heel dankbaar voor dat Joost in ons midden was en koesteren de mooie herinneringen .