Artikelen door complian

Vierde evaluatierapport implementatie OESO verdrag tegen buitenlandse omkoping gepubliceerd

Op 5 november 2020 is het vierde evaluatierapport over implementatie van het OESO verdrag tegen buitenlandse omkoping gepubliceerd.  De OESO rapporteurs zien in Nederland een toegenomen aandacht voor handhaving tegen buitenlandse corruptie, al is er bezorgdheid over het achterblijvende aantal zaken dat wordt afgerond met een strafrechtelijke veroordeling of schikking.

Anti-corruptie congres 2 november 2018

Corruptie en de bestrijding ervan staan in de belangstelling. Talloze bedrijven zijn onderworpen aan hoge boetes en andersoortige sancties die een zeer negatieve impact op hun bedrijfsvoering en reputatie hebben gehad. Megaschikkingen met bedrijven staan volop in de belangstelling. Het komende Anti-Corruptie Congres van 2 november 2018 biedt een overzicht van de meest actuele thema’s en ontwikkelingen op het gebied van (de bestrijding van) corruptie. DeComplianceMonitor zal deelnemen aan het afsluitende paneldebat over onder de effectiviteit van handhaving bij schikkingsafspraken. Graag tot dan!