Artikelen door complian

Anti-corruptie congres 2 november 2018

Corruptie en de bestrijding ervan staan in de belangstelling. Talloze bedrijven zijn onderworpen aan hoge boetes en andersoortige sancties die een zeer negatieve impact op hun bedrijfsvoering en reputatie hebben gehad. Megaschikkingen met bedrijven staan volop in de belangstelling. Het komende Anti-Corruptie Congres van 2 november 2018 biedt een overzicht van de meest actuele thema’s en ontwikkelingen op het gebied van (de bestrijding van) corruptie. DeComplianceMonitor zal deelnemen aan het afsluitende paneldebat over onder de effectiviteit van handhaving bij schikkingsafspraken. Graag tot dan!