Artikelen door Michael van Woerden

Nieuwe Aanwijzing Hoge Transacties in werking getreden

De nieuwe Aanwijzing Hoge Transacties is in werking getreden. In deze Aanwijzing wordt beschreven hoe het Openbaar Ministerie (OM) omgaat met hoge transacties en welke kaders hiervoor gesteld zijn. Nieuw is de instelling van een onafhankelijke commissie die dit soort transacties toetst alvorens ze worden aangeboden aan de verdachte. “Belangrijk is dat de hoge transactie […]

Nieuwe Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie

In deze herziene Aanwijzing wordt onder ‘buitenlandse corruptie’ verstaan: het omkopen van een buitenlandse ambtenaar door een bedrijf of persoon’. Nader wordt aangegeven wat de reikwijdte is van de strafbaarstellingen in relatie tot de rechtsmacht van Nederland en met welke factoren rekening gehouden moet worden bij het bepalen van de opportuniteit van de vervolging van […]

Naleving schikkingsafspraken? Hoog tijd voor onafhankelijk toezicht

Er loopt een debat over de inzet en reikwijdte van het beroepsgeheim van advocaten van ondernemingen die te maken hebben met opsporing en vervolging van corruptie en van fraude. Het betrachten van openheid door ondernemingen over wat er fout is gegaan is evenwel ook van belang. Deze openheid draagt bij aan het voorkomen van nieuwe […]

Globalization of Foreign Corrupt Practices Law

Foreign and domestic corrupt practices are embedded in many nations of the world. The law of foreign corrupt practices owes its origins primarily to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA). Two decades later, the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) adopted a Convention combating bribery of foreign public officials largely applicable […]

Kamervragen over reclassering voor veroordeelde bedrijven

Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over reclassering voor veroordeelde bedrijven. (Ingezonden 27 februari 2019) 1. Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Minister positief over plan reclassering veroordeelde bedrijven’? 1) 2. Welke mogelijkheden heeft het openbaar ministerie (OM) op dit moment om (grote) bedrijven een verbeterprogramma te laten […]

Rechter krijgt rol bij megaschikkingen

De Tweede Kamer heeft op 27 november 2018 ingestemd met een motie van D66 en de SP waarin de ministers van Justitie en Veiligheid worden opgeroepen de rechter een rol te geven bij megaschikkingen. Dit soort zaken vindt nu nog achter gesloten deuren plaats zonder toetsing van de rechter. De Raad voor de Rechtspraak pleit al langer voor een rol van de rechter bij schikkingen.