Zelfonderzoek en zelfmelden door bedrijven van fin. economische criminaliteit

Op 26 februari 2024 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer geïnformeerd over de wenselijkheid van regulering ter stimulering van zelfmelding en zelfonderzoek door bedrijven bij signalen van fin. economische criminaliteit. Dit volgt op een in 2023 gepubliceerd WODC onderzoek en houdt tevens verband met de evaluatie Wet OM-afdoening. Wetgeving is in voorbereiding die het mogelijk zal maken voor het OM om in het kader van een grote transactie nadere voorwaarden te stellen aan de onderneming ter versterking van het compliance programma én met behulp van een externe compliance monitor te laten toezien op de goede naleving hiervan. DeComplianceMonitor heeft ervoor gepleit om meer duidelijkheid te scheppen over de aanpak, werkwijze, randvoorwaarden en consequenties van niet naleving van dergelijke nadere voorwaarden. Wanneer gelijktijdig meer duidelijkheid geboden wordt door het OM over het beleid ten opzichte van zelfmelding en zelfonderzoek door bedrijven bij signalen van financieel-economische criminaliteit, dan weten bedrijven beter waar zij aan toe zijn. Dit biedt een krachtige impuls aan bedrijven om meer werk te maken van een integere bedrijfscultuur en het bijbehorend compliance programma waar nodig te verbeteren. Doet zich vervolgens toch een groot incident voor, dan is de onderneming beter voorbereid om passende maatregelen te treffen en kan de schade beperkt worden. Dit verlaagt tevens de drempel voor de bedrijfsleiding om zelf een melding te doen bij het OM. “Het Openbaar Ministerie verwacht rond de zomer 2024 de Aanwijzing(en) via de reguliere afstemmingsprocedure ter consulatie voor te leggen aan betrokken partijen”, aldus de minister. We wachten de nadere regulering met belangstelling af.

 

Toetsing van compliance programma’s ter verankering van integriteit

In aansluiting op het in 2023 verschenen WODC rapport Zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijven, (de voorbereiding van) het conceptwetsvoorstel Herziening Wetboek van Strafvordering naar aanleiding van de evaluatie Wet OM Afdoening dat begin 2024 wordt verwacht en de hiermee samenhangende aanpassing van de Aanwijzing Hoge Transacties pleiten wij ervoor dat voorzien wordt in een regelgevend kader ter beoordeling van door de onderneming te treffen maatregelen tot verbetering van compliance / vermijding van nieuwe strafbare feiten. Meer duidelijkheid over de door het openbaar ministerie gestelde eisen in het kader van een (mogelijke) schikking met de onderneming komt ook de praktijk van zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijven ten goede. Daarbij komt het aan op het volgende:
• maak duidelijk bij aanbieding van een transactie na fraude en/of corruptie hoe de
effectiviteit van compliance bij de onderneming is gewaarborgd;
• beoordeel of externe validatie door een compliance monitor or ander hierin gespecialiseerd
bureau noodzakelijk is;
• maak in geval van compliance monitorship bij hoge transacties de modaliteiten hiervan bekend, waaronder de aanpak, werkwijze, het te hanteren toetsingskader, de periode van review, de rapportages en de mogelijke consequenties van niet naleven van gemaakte afspraken;
• overweeg de publicatie van een generiek toetsingskader voor de te treffen compliance
maatregelen en/of verwijzing naar bestaande internationaal gangbare toetsingskaders;
• definieer selectiecriteria voor benoeming van een compliance monitor waaronder gestelde
competentievereisten, ervaring, gezag, middelen en het ontbreken van (de schijn van)
belangenverstrengeling;
• overweeg de toepassing van een register voor benoeming van een compliance monitor.

Voor het volledige artikel, zie: Toetsing van Compliance programma’s ter verankering van integriteit in de onderneming.2023.12.01-DCM

DeComplianceMonitor is Partner of ICC Week of Integrity

During the ICC International Week of Integrity initiative dated 4-9 December 2023, DeComplianceMonitor will host a free-of-charge webinar on Wednesday 6 December 2023, noontime – 13.00 pm (CET). Subject: Briefing on Comprehensive Compliance Reviews to demonstrate prevention of financial economic crime and focus on sustainable change.

Registration is open! Please send your request for participation to vanwoerden@decompliancemonitor.nl, mentioning your name, function and organization, email address, and telephone number (optional) so we can send you the details to join this online event. When you prefer an inhouse briefing instead, we can arrange for this too.

 

In memoriam: Joost Italianer

Op 9 september 2023 overleed Joost Italianer, lid van de Raad van Advies in de beginjaren van DeComplianceMonitor. Scherpzinnig, betrokken en aimabel. Altijd en onvoorwaardelijk. Wij zijn er heel dankbaar voor dat Joost in ons midden was en koesteren de mooie herinneringen .

Weerbaarheid & Compliance

Op 26 september 2023 vindt het LexisNexis seminar Weerbaarheid & Compliance plaats. We belichten manieren hoe jouw organisatie beter bestand te maken tegen onverwachte, impactvolle risico’s. Laat je inspireren door onze topsprekers mr Sebastiaan Bennink, Albert Stoetzer, prof. dr. Lex Hoogduin en prof. dr. Tom Loonen. Dagvoorzitter is Michael van Woerden (DeComplianceMonitor). Toegang is gratis. Wees er snel bij en meld je nu aan! https://professional.lexisnexis.com/nl-nl/eddm-seminarweerbaarheid

DeComplianceMonitor is event partner R&C Summer School 2023

René van den Bosch en Michael van Woerden treden op als gastspreker tijdens de eerste editie van Risk & Compliance Summer School 2023 in Amsterdam. Het event vindt plaats op 6 en 7 juli aanstaande en staat in het teken van ‘Compliance Management and Regaining Trust’. DeComplianceMonitor is event partner Schrijf je nu in! https://www.riskcompliance.biz/education/risk-compliance-summer-school-2023-compliance-management-and-regaining-trust/

How governments can stimulate compliance effectiveness

Essay by Michael van Woerden (DeComplianceMonitor), published in Tijdschrift voor Compliance 2022 – 2 (April 2022).  Good compliance is good for business. A culture of integrity, embedded in the corporate strategy and supported by a code of conduct as ‘living document’ is crucial to protect trust by customers, governments, and other key stakeholders of the organization. Many companies adapt their strategies to align with the UN Agenda 2030 for sustainable development. However, resulting ethics and compliance commitments will fade if they are not followed by measurable goals and actions. Professor Sandra J. Sucher (Harvard Business School) explains that trust can only endure if it is based on both ‘cognitive trust’ (expertise and reliability) and ‘affective trust’ (motives and actions).3 She calls upon meaningful transparency as a way to hold management accountable for its commitments towards stakeholders of the company. In this essay, it is argued that governments should act as ‘gatekeeper’ for companies that tender for important governmental projects. By separating the wheat from the chaff, damaging compliance shortcomings and the related economic and social costs can be avoided and companies are stimulated to protect integrity and trust as pillars of prosperity. A more active role by the government is important in large projects: it would stimulate and reward self-cleaning initiatives by companies, their suppliers and other business partners. Similarly, enforcement agencies, supervisory authorities, and unilateral organizations such as
the World Bank, the European Investment Bank (EIB), and the European Bank for
Construction and Development (EBCD) can set the tone as regards compliance by
encouraging an integrated approach on environmental, social, and governance (ESG) matters.

“De rol van de poortwachter 2022” – congres 16 juni 2022

Op donderdag 16 juni 2022 vindt het grote Risk & Compliance jaarcongres plaats: ‘De rol van de poortwachter 2022 – publieke versus private sector’. Locatie: Landgoed Kievitsdal, Baarn.

Zie:  http://www.riskcompliancejaarcongres.nl. Dagvoorzitter: Geert Vermeulen. Debatleider van het AML/CDD/KYC debat: Michael van Woerden. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Tot dan!

 

ICC’s Integrity Book 2021 – Integrity & Trust; Pillars of Prosperity

During the ICC Week of Integrity (1-9 December 2021), the fourth edition of the ICC’s Integrity Book was published: ‘Integrity & Trust – Pillars of Prosperity. A valuable source of inspiration for business management, policy makers, and other professionals that are involved in keeping the business clean and future proof. Michael van Woerden (DeComplianceMonitor) is co-author. In his essay ‘Doing the right thing – how governments can help‘  he calls upon governments to make better use of their purchasing power to stimulate the maintenance of comprehensive corporate compliance programmes by imposing related conditions as part of public procurement. The book can be downloaded free of charge and is highly recommended.