Compliance Monitor bij Vimpelcom

De internationale telecomprovider Vimpelcom Ltd en haar dochterbedrijf Silkway Holding BV (hierna aangeduid als Vimpelcom) hebben een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van in totaal 397.500.000 US dollar geaccepteerd. Het OM verwijt het in Amsterdam gevestigde Vimpelcom ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte rondom en na de toetreding tot de Oezbeekse telecommarkt. Het gaat om de periode 2006 tot en met 2012.

De Amerikaanse autoriteiten hebben als voorwaarde aan de buitengerechtelijke afdoening gesteld dat een externe compliance monitor wordt benoemd bij Vimpelcom voor een periode van drie jaar. De benoeming van de monitor betekent dat de bedrijfsvoering van het hele Vimpelcom concern gedurende drie jaar door een toezichthouder gecontroleerd zal worden. Er wordt gerapporteerd aan zowel de Verenigde Staten als aan Nederland. Daarnaast is door het Nederlandse OM afgesproken dat Vimpelcom actief meewerkt om de compliance op orde te krijgen en onregelmatigheden zelf meldt.

Klik hier voor het persbericht van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie d.d. 18 februari 2016

First-Ever ‘French Deferred Prosecution Agreement’ authorized by French Court

 

Modelrisico bij toepassing van compliance standaarden

Bij lichtvaardige toepassing van standaarden op gebied van compliance en anti-corruptie ligt ‘modelrisico’ op de loer. Denk daarbij aan oversimplificering, fouten in het model, of verkeerd gebruik hiervan. Gebruik van standaarden is gemeengoed bij beheersing van financiële risico’s door financiële instellingen. Echter, bij inzet van standaarden bij beoordeling van organisatie-integriteit doet zich dit modelrisico eveneens voor. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bestaande ISO standaarden op gebied van compliance management (ISO 19600) en anti-corruptie (ISO 37001). Deze toetsingskaders kunnen inspiratie en houvast bieden, echter verkeerde toepassing biedt slechts schijnzekerheid. Meer weten over modelrisico? Zie: ‘Meer inzicht met een goed raamwerk voor modelrisicobeheer’ (Marie Gothardt en Martijn de Groot in Zanders Magazine 2018-2).

De geschiktheid van de bestuurder in tijden van crisis

Michael van Woerden schreef een blog over de geschiktheid van bestuurders in tijden van crisis. Klik hier om deze blog te lezen.

US DoJ ‘Evaluation Corporate Compliance Programs’

Op 8 februari 2017 heeft US Department of Justice, Criminal Division – Fraud Section- (‘DoJ’) een nuttig overzicht van thema’s en vragen gepubliceerd als hulpmiddel bij evaluatie van corporate compliance programma’s. ‘Evaluation of Corporate Compliance Programs’ bevat een bondige weergave in 8 pagina’s van hetgeen bedrijven volgens DoJ te doen staat op het gebied van preventie, compliance en bevordering van een integere bedrijfscultuur.

Het document bevat 46 vragen, verdeeld over de navolgende thema’s:

 1. Analysis and Remediation of Underlying Conduct
 2. Senior and Middle Management
 3. Autonomy and Resources
 4. Policies and Procedures
 5. Risk Assessment
 6. Training and Communications
 7. Confidential Reporting and Investigation
 8. Incentives and Disciplinary Measures
 9. Continuous Improvement, Periodic Testing and Review
 10. Third Party Management
 11. Mergers & Acquisitions

Voor meer informatie: zie de link.

‘De Compliance Monitor’ besproken door Stichting SIO

Stichting SIO organiseert voor de SIO ‘Community of Practice’ een bijeenkomst voor alumni. Michael van Woerden houdt een inleiding over Compliance Monitorship in context van internationale ontwikkelingen en schikkingsafspraken met het OM in Nederland. Compliance professionals, senior managers van internationaal opererende ondernemingen en toezichthouders bespreken welke vragen openstaan en hoe hiermee om te gaan in de praktijk.

Datum: 7 november 2017. Tijdstip: 13.30 – 17.00uur. Locatie: Oorsprongpark 12, Utrecht.  Heeft u belangstelling om deze bijeenkomst ook bij te wonen? Neem dan met ons contact op, maar wees er snel bij want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. De toegang is gratis.

 

Week van de Integriteit 2017

Van 4 tot 8 december 2017 is er de Week van de Integriteit op initiatief van ICC Nederland. Partners zijn onder meer Transparency International, de Nationale Ombudsman en de Gemeente Den Haag. 

De speciaal hiervoor ingerichte website biedt daarvoor flyers, brochures, en trainingmateriaal. ‘De campagne wil integer gedrag bevorderen op de werkvloer en in de bestuurskamer’, zo is te lezen op de website. De slogans maken duidelijk waar het om draait: ‘Je bent wat je doet!’… ‘Integriteit is het juiste doen, wanneer niemand kijkt’… De slotmanifestatie vindt plaats in het Vredespaleis te Den Haag op 8 december 2017. Inschrijving is mogelijk via de website.

 

Toezicht op toezicht. Independent compliance toetsing ter preventie

Het Openbaar Ministerie deed de afgelopen jaren van zich spreken door het treffen van een record hoge schikkingen met verdachte ondernemingen. Steeds vaker legt het OM in het kader van een schikking voorwaarden op ten aanzien van de vormgeving van het interne compliance programma van de onderneming in kwestie. Welke criteria hanteert het OM? In hoeverre wordt hierbij aansluiting gezocht bij geldende internationale standaarden? Door welke personen of instanties wordt toezicht gehouden ter beoordeling van de kwaliteit van het compliance programma en de geboekte voortgang? Wordt er door het OM een consistente lijn gevolgd bij de afdoening van dergelijke zaken van financiële criminaliteit en wordt hierover voldoende transparantie betracht? Beantwoording van deze vragen is van groot belang. Het opleggen van de verplichting tot inrichting van een solide compliance programma geënt op een gezonde compliance cultuur met toetsing daarbij door een onafhankelijke compliance monitor kan dan soelaas bieden. Dit zou dan wel gepaard moeten gaan met vastlegging door het Openbaar Ministerie in beleid hoe het proces van compliance monitoring dan wordt ingericht en het betrachten van meer transparantie hierover dan tot dusverre gebruikelijk is. Daarmee wordt een impuls gegeven aan preventie en is de kans kleiner dat hetzelfde bedrijf na betaling van een boete toch weer vervalt in het maken van oude fouten. Michael van Woerden schreef hierover een blog voor Risk & Compliance Platform Europe.