Modelrisico bij toepassing van compliance standaarden

Bij lichtvaardige toepassing van standaarden op gebied van compliance en anti-corruptie ligt ‘modelrisico’ op de loer. Denk daarbij aan oversimplificering, fouten in het model, of verkeerd gebruik hiervan. Gebruik van standaarden is gemeengoed bij beheersing van financiële risico’s door financiële instellingen. Echter, bij inzet van standaarden bij beoordeling van organisatie-integriteit doet zich dit modelrisico eveneens voor. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bestaande ISO standaarden op gebied van compliance management (ISO 19600) en anti-corruptie (ISO 37001). Deze toetsingskaders kunnen inspiratie en houvast bieden, echter verkeerde toepassing biedt slechts schijnzekerheid. Meer weten over modelrisico? Zie: ‘Meer inzicht met een goed raamwerk voor modelrisicobeheer’ (Marie Gothardt en Martijn de Groot in Zanders Magazine 2018-2).